สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 เก็บขยะจากบูม (BOOM) ดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองที่สำคัญ จ.ตรัง
สทช.7 เก็บขยะจากบูม (BOOM) ดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองที่สำคัญ จ.ตรัง

วันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ติดตาม ร่วมกับเครือข่ายและกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้ง 5 อำเภอชายฝั่ง ของจังหวัดตรัง ดำเนินการจัดเก็บขยะจากบูม (BOOM) ดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองที่สำคัญ ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะทะเลจังหวัดตรัง เพื่อความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 จุด ดำเนินการเก็บขยะได้จำนวนรวม 83.3 กิโลกรัม และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card โดยประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษพลาสติก ถุงก๊อปแก๊ป และเศษโฟม ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

ภาพประกอบ