สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 สนธิกำลังปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน อ.สิเกา จ.ตรัง
สทช.7 สนธิกำลังปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน อ.สิเกา จ.ตรัง

วันที่ 23 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20(สิเกา ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ ตามหนังสือร้องเรียนแจ้งบุกรุกป่าชายเลน จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พื้นที่มีสภาพโล่งเตียน มีการไถดันปรับพื้นที่และปลูกต้นมะพร้าว และขุดคูน้ำบริเวณกลางแปลง พื้นที่ถูกบุกรุก  จำนวน  3-2-62.75 ไร่ เหตุเกิดบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย และเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2543 ท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มอบเรื่องราวให้นายภาณุวรรณ รามศรี ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่  20 (สิเกา ตรัง) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.สิเกา  เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ภาพประกอบ