สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง จัดเก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)
สทช.7 ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง จัดเก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ.ตรัง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ติดตาม ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) จำนวน 1 จุด บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 30.1 กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดพลาสติก อื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) เศษพลาสติก และขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทาง การบริหารจัดการ ลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

ภาพประกอบ