สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

ทช.7 จัดเก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
ทช.7 จัดเก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

        วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งทำการคัดแยกประเภทขยะ ตามแบบฟอร์ม ICC ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 98 กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) กระป๋องเครื่องดื่ม และโฟมก้อน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทาง การบริหารจัดการ ลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป         
 

ภาพประกอบ