สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่ 28 ธันวาคม 2564  สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ของศรชล.จังหวัดสตูล และกิจกรรมพัฒนาชายหาดเพื่อการอนุรักษ์ ของชุมชนบ้านแหลมสน บริเวณชายหาดแหลมสน ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดสตูล ร่วมกับ อบต.แหลมสน, โรงเรียนบ้านบุโบย และชาวบ้านในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเล สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน นักเรียน นักท่องท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการช่วยกันป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรักษาความสะอาดของชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน น้ำหนักขยะ รวม 338 กิโลกรัม พร้อมทั้งจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) รองเท้า โฟมก้อน และถุงก๊อบแก๊บ พร้อมประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางลดปริมาณ และผลกระทบของขยะที่จะลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

ภาพประกอบ