สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 ร่วมตรวจสอบอู่เรือเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย จ.สตูล
สทช.7 ร่วมตรวจสอบอู่เรือเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย จ.สตูล

วันที่ 7 มกราคม 2565 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดสตูล บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคงจังหวัดสตูล นรภ.ทร.ก.หลีเป๊ะ ตำรวจน้ำสตูล นปท.เกาะหลีเป๊ะ นป.สอรฝ.452 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกำลังพลสนับสนุน นก.กมต.ศรชล.ภาค 3 ร่วมตรวจสอบอู่เรือเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และป้องกันและปราบปรามการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ณ อู่เรือ ล.สิทธิโชค บ้านตูแตหรำ หมู่ 12 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพประกอบ