สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เก็บขยะบริเวณหาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
สทช.7 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เก็บขยะบริเวณหาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท./หน่วยงานในพื้นที่ ฯลฯ) ได้รับเกียรติจาก นายวินัย ชูเสียงแจ้ว กำนันตำบลไม้ฝาด มาเป็นประธาน และนายวรรณ ชาตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน ๔๕ คน  ดำเนินการเก็บขยะบริเวณหาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้จำนวนรวม 713.5 กิโลกรัม และจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card โดยประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) เศษพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) และฝาจุก(โลหะ) ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร  ต่อไป

ภาพประกอบ