แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

โครงการจิตสาธารณะ ปลูกป่าชายเลน
โครงการจิตสาธารณะ ปลูกป่าชายเลน

        วันที่ 27 สิงหาคม 2565  สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล) ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการจิตสาธารณะ (ปลูกป่าชายเลน) เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รู้คุณค่าของการแบ่งปัน การตอบแทนคืนสู่สังคม การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชน ณ บริเวณป่าชายเลน ท้องที่ หมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล  ปลูกไม้ป่าชายเลน จำนวน 1,900 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มร้านสะดวกซื้อ(เซเว่น อีเลฟเว่น) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ท้องที่จังหวัดสงขลา ตรัง และสตูล กลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและเยาวชนบ้านบากันเคย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน โดยมีนายสาบรี เส็นดากัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป เป็นประธาน พร้อมนี้กลุ่มชุมชนในพื้นที่ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์จากทะเลและชายฝั่ง อาทิเช่น กะปิ กุ้งแห้ง และขนมผูกรัก นำมาจำหน่ายเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

ภาพประกอบ