แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 เก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
สทช.7 เก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ(BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งทำการคัดแยกประเภทขยะ ตามแบบฟอร์ม ICC ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 65.50กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดพลาสติกอื่นๆ ถุงก๊อบแก๊บ  ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว)  และรองเท้า ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ลด เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

ภาพประกอบ