แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

ปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสิน ทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสิน ทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ท่าแพ จ.สตูล

     วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27(ท่าแพ สตูล) เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 ที่ 75/2564 และ 76/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สนธิกำลังปฏิบัติการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน แปลงที่1 เนื้อที่ 2-1-39 ไร่  ท้องที่บ้านทอนแค หมู่ที่ 6 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล คดีอาญาที่ 54/2552 โดยการรื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน จำนวน 27 ต้น แปลงที่ 2 เนื้อที่ 28-1-76 ไร่ ท้องที่บ้านทางยาง หมู่ที่ 7 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  คดีอาญาที่  91/2560 โดยการรื้อถอนทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 9,101ลูกบาศก์เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ มอบเรื่องราวให้นายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27(ท่าแพ สตูล) นำไปลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพ จังหวัดสตูล ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ภาพประกอบ