แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

โครงการกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน
โครงการกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

วันที่ 2 กันยายน 2565  สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล) ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป และโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ ปลูกป่าชายเลนตามโครงการกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน และเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บริเวณป่าชายเลน ท้องที่ หมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล  จ.สตูล  ปลูกไม้ป่าชายเลน จำนวน 1,500 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน กลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ฝ่ายปกครองท้องที่ จำนวน 200 คน โดยมีนายอดุลย์ มะสมัน นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป เป็นประธาน พร้อมนี้กลุ่มชุมชนในพื้นที่ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์จากทะเลและชายฝั่ง อาทิเช่น กะปิ กุ้งแห้ง และขนมผูกรัก นำมาจำหน่ายเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

ภาพประกอบ