แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 สนธิกำลังปฏิบัติการรื้อถอนทลานคันดินบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ท่าแพ จ.สตูล
สทช.7 สนธิกำลังปฏิบัติการรื้อถอนทลานคันดินบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ท่าแพ จ.สตูล

       วันที่ 5 กันยายน 2565  สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (ท่าแพ สตูล) เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 ที่ 74/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ที่ 96/2565, 97/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สนธิกำลังปฏิบัติการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน แปลงที่ 1 เนื้อที่ 9-0-20 ไร่ ท้องที่บ้านทุ่งริ้น หมู่ที่ 1 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล คดีอาญาที่  435/2560 โดยการรื้อถอนทลายคันดินหรือคูแพรก จำนวน 4,502.08 ลูกบาศก์เมตร แปลงที่2 เนื้อที่ 5-3-80 ไร่  ท้องที่บ้านทุ่งริ้น หมู่ที่ 1 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  คดีอาญาที่  434/2560 โดยการรื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน จำนวน 50 ต้น แปลงที่3 เนื้อที่ 8-2-20 ไร่  ท้องที่บ้านดินลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  คดีอาญาที่  52/2551  โดยการรื้อถอนทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2,736 ลูกบาศก์เมตร, รื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน 6 ต้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ มอบเรื่องราวให้นายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (ท่าแพ สตูล)  นำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพ จังหวัดสตูล ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ภาพประกอบ