แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

โครงการเยาวชนฟื้นฟูป่าชาย้เลนและทรัพยากรชายฝั่ง
โครงการเยาวชนฟื้นฟูป่าชาย้เลนและทรัพยากรชายฝั่ง

        วันที่ 15 กันยายน 2565  สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(ตำมะลัง สตูล) ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขาจีน จังหวัดสตูล รวม 37 คน ในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ป่าในเมืองจังหวัดสตูล เพื่อให้น้องๆได้เพิ่มศักยภาพและสัมผัสประสบการณ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญของป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน และศึกษาเรียนรู้จากเส้นทางศึกษาธรรมชาติควบคู่กันไป และอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากน้องๆโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล จำนวน 34 คน ได้ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดสตูล พร้อมทั้งช่วยกันปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อซ่อมบำรุงทดแทนต้นไม้ที่ตาย เนื้อที่ 0-1-0 ไร่ โดยใช้กล้าไม้ชนิดพังกาหัวสุมดอกแดง จำนวน 70 ต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จะช่วยในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพประกอบ