แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

วันเก็บขยะชายหาดสากล” (Internation Coastal Cleanup Day) จ.สตูล
วันเก็บขยะชายหาดสากล” (Internation Coastal Cleanup Day) จ.สตูล

        วันที่ 17 กันยายน 2565 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรม “วันเก็บขยะชายหาดสากล” (Internation Coastal Cleanup Day) ประจำปี 2565 บริเวณชายหาดกาสิง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์ตาดีกาบ้านบ่อเจ็ดลูก ศูนย์ตาดีกาบ้านควนโพธิ์ เหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและเเม่บ้านมหาดไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ กำลังพลทัพเรือภาค 3 จาก นรภ.ทร.เกาะหลีเป้ะสตูล  เรือต.996 เรือต.234 ผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ่อเจ็ดลูก และร5พัน2ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ รวมจำนวน 150 คน 
        สืบเนื่องจากวันเสาร์สัปดาห์ที่สามในเดือนกันยายนของทุกปีถือเป็น “วันเก็บขยะชายหาดสากล” (Internation Coastal Cleanup Day) ซึ่งองค์กรพิทักษ์มหาสมุทรจะรณรงค์ให้อาสาสมัครทั่วโลกร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะชายหาด ทะเลสาบ มหาสมุทรรวมไปถึงลำธารทั้งบนบก และใต้น้ำ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาทะเลและมหาสมุทรอันเป็นทรัพยากรของของมนุษยชาติ ถือได้ว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมด้านการดูแลทรัพยากรทางทะเล  ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งความร่วมมือในการเก็บขยะบริเวณชายหาด ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของคนในจังหวัดสตูล ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 492 กิโลกรัม พร้อมทั้งจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ โฟมก้อน ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) รองเท้า ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) และขวดพลาสติกอื่นๆ ทั้งนี้ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทาง ในการลดปริมาณขยะ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

ภาพประกอบ