แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 จัดกิจกรรม วันเก็บขยะชายหาดสากล” (Internation Coastal Cleanup Day) จ.ตรัง
สทช.7 จัดกิจกรรม วันเก็บขยะชายหาดสากล” (Internation Coastal Cleanup Day) จ.ตรัง

     วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง ดำเนินการจัดเก็บขยะทะเลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมจัดเก็บขยะวันชายหาดสากล โดยมีนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และนายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงาน และเครือข่ายในจังหวัด ดังนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ปกครองจังหวัดตรัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ปลัดอำเภอหาดสำราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู อาจารย์นักเรียนจากโรงเรียนหาดสำราญ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน ณ บริเวณลานปูม้าหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ทั้งนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการทำบันทึกข้อมูลขยะ จากนั้นได้ร่วมกันเก็บขยะชายหาด พร้อมจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม ๑๘๑.๕๐ กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษโฟม ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) และเสื้อผ้า พร้อมประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ ผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล ต่อไป

ภาพประกอบ