แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 ปฏิบัติการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน อ.ละงู จ.สตูล
สทช.7 ปฏิบัติการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน อ.ละงู จ.สตูล

        วันที่ 21 กันยายน 2565 ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 ที่ 57/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสนธิกำลังร่วมกันเข้าไปในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อรับทราบข้อมูล และเป็นพยานในการปฏิบัติการดำเนินการรื้อถอนทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริมาตรดิน จำนวน 3,389.75 ลูกบาศก์เมตร พืชผลอาสินที่ปลูกไว้ในพื้นที่ รวมจำนวน 38 ต้น ออกให้พ้นจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ เนื้อที่ 10-2-19 ไร่ ท้องที่บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วมอบให้ นายจรงค์ คงระวะ  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูลนำเรื่องราวรายละเอียดการดำเนินการตามคำสั่งไปลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรละงู จังหวัดสตูล ต่อไป

ภาพประกอบ