แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง
โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง

        วันที่ 22 กันยายน 2565  สทช.7  โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัง 18 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม "โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง" ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมรวม 42 คน เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน  และวิถีชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติบริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพประกอบ