แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ณ ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ณ ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภายใต้การกำกับ ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ศคท.จังหวัดสตูล มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล  ตำรวจท่องเที่ยวสตูล และองค์การบริหารจังหวัดสตูล ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ในการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทาง ไป-กลับ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ณ ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดระเบียบเรือโดยสาร เน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพขณะอยู่ในเรือ ทำกิจกรรมในทะเล แนะนำการปฏิบัติตัวกรณีโดนแมงกะพรุนพิษ ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ไม่ให้ทิ้งขยะลงทะเล เพื่อลดปัญหาขยะทะเล ซึ่งกระทบต่อทัศนียภาพ ทรัพยากร และสัตว์ทะเลหายาก และไม่ให้ละเมิดหรือกระทำผิดกฎหมาย ตามพรบ.ทช พ.ศ. 2558 พรบ.สงวนละคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดสตูล อย่างเคร่งครัด โดยมีเรือขาเข้า จำนวน 10 ลำ ผู้โดยสาร จำนวน 413 คน เรือขาออก จำนวน 12 ลำ  ผู้โดยสาร จำนวน 381 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพประกอบ