แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

สทช.7 ปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการลดขยะทะเล จ.สตูล
สทช.7 ปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการลดขยะทะเล จ.สตูล

วันที่ 8 มกราคม 2566 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ออกปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ให้มีการละเมิดหรือทำการประมงผิดกฎหมาย พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการลดขยะทะเล ขอความร่วมมือให้เรือประมง ลด เลิก การทิ้งขยะ และนำขยะเข้าฝั่ง เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี และตรวจตราเฝ้าระวังการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ที่มิได้อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ทุ่นผูกเรือ แทนการทอดสมอเรือในแนวปะการัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรฯได้ ซึ่งจากการรายงานของอบจ.สตูล ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา มีนักท่องเที่ยวขาเข้าและขาออก รวมจำนวน 826 คน ปริมาณลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวในรอบปี

ภาพประกอบ