ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.7 ลาดตระเวนพื้นที่ประกาศและเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (Smart Patrol) จ.ตรัง

สทช.7 ลาดตระเวนพื้นที่ประกาศและเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (Smart Patrol) จ.ตรัง

วันที่ 8 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง ใช้เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 313 พร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ประกาศและเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (Smart Patrol) (พื้นที่จังหวัดตรัง) โดยได้มีการออกตรวจตราการทำการประมงพื้นบ้านให้มีการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงที่ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยวให้ใช้ทุ่นผูกจอดเรือ เพื่อลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการัง ซึ่งจากการออกปฏิบัติ พบว่า ทั้งเรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงที่ประกอบกิจการท่องเที่ยว ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยป้องกันและรักษาแนวปะการังไม่ให้เกิดความเสียหาย