ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.7 ตรวจตราการทำประมงที่ผิดกฎหมาย จ.ตรัง

สทช.7 ตรวจตราการทำประมงที่ผิดกฎหมาย จ.ตรัง

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง ใช้เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 401 พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม(พื้นที่จังหวัดตรัง) โดยได้มีการออกตรวจตราการทำการประมงพื้นบ้านในพื้นที่บริเวณเกาะยา อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการจัดการจัดวางปะการังเทียมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงที่ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยวให้ใช้ทุ่นผูกจอดเรือ เพื่อลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการัง ซึ่งจากการออกปฏิบัติ พบว่าทั้งเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงที่ประกอบกิจการท่องเที่ยว ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยป้องกันและรักษาแนวปะการังไม่ให้เกิดความเสียหาย