ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดหาครุภัณฑ์สำรวจ (อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดหาครุภัณฑ์สำรวจ (อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ


12 6 60
12 6 60
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.31 Mbดาวน์โหลด: 172 ครั้ง