ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(แท่งคอนกรีตพร้อมจัดวาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(แท่งคอนกรีตพร้อมจัดวาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ


ร่างประกาศจังหวัดตรัง
ร่างประกาศจังหวัดตรัง
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.80 Mbดาวน์โหลด: 171 ครั้ง
ร่างเอกสารประกอบราคา
ร่างเอกสารประกอบราคา
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 5.03 Mbดาวน์โหลด: 159 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.66 Mbดาวน์โหลด: 178 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะ
รายละเอียดคุณลักษณะ
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 5.14 Mbดาวน์โหลด: 203 ครั้ง