ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาผลิตพันธุ์ปลากระพงขาวพร้อมปล่อย และจ้างเหมาผลิตพันธุ์ปูม้าพร้อมปล่อย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาผลิตพันธุ์ปลากระพงขาวพร้อมปล่อย และจ้างเหมาผลิตพันธุ์ปูม้าพร้อมปล่อย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 25 7 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 25 7 60
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.58 Mbดาวน์โหลด: 155 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงาน 25 7 60
รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงาน 25 7 60
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 1.39 Mbดาวน์โหลด: 180 ครั้ง