ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ทำกินและแผนที่ขอบเขตการใช้ที่ดินป่าชายเลน จำนวน 5 ชุมชน
จ้างเหมาสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ทำกินและแผนที่ขอบเขตการใช้ที่ดินป่าชายเลน จำนวน 5 ชุมชน

ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (1) (1) (1)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (1) (1) (1)
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.43 Mbดาวน์โหลด: 176 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะ (1)
รายละเอียดคุณลักษณะ (1)
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 1.42 Mbดาวน์โหลด: 230 ครั้ง