ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ้างเหมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

จ้างเหมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เอกสารแนบ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ1
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.43 Mbดาวน์โหลด: 176 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะ1
รายละเอียดคุณลักษณะ1
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 1.58 Mbดาวน์โหลด: 161 ครั้ง