ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน
จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน

จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน

เอกสารแนบ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-2
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.43 Mbดาวน์โหลด: 209 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะ-2
รายละเอียดคุณลักษณะ-2
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 1.46 Mbดาวน์โหลด: 256 ครั้ง