แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4 จังหวัดสตูล
กิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4 จังหวัดสตูล

 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช.10 ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โรงเรียนบ้านตะโละใส และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 150 คน บรรยายให้ความรุ้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และดำเนินการเก็บขยะทะเลบริเวณ แหลมเต๊ะปัน หาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูลได้ 305 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท พลาสติก โฟม กระสอบ และขวดแก้ว พร้อมทั้งคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC และบันทึกข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูล

ภาพประกอบ