แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.10 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561
สบทช.10 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 สบทช.10 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ยศ อุณหบัณฑิต เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม 15 คน และผู้เข้าประชุม 21 คน รวม 36 คน ในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด และแนวทางการจัดทำแผน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  และร่วมพิจารณาร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2565 และมีมติเห็นชอบกับร่างดังกล่าวฯ  

ภาพประกอบ