ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกในการจ้าเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นางสาวสุดารักษ์ เพชรรักษ์ โดยเสนอราคาทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ต่าขนส่ง ต่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ


สี่แสน สอป05032562
สี่แสน สอป05032562
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.07 Mbดาวน์โหลด: 155 ครั้ง