ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจ จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทรัพยากรป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจ จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทรัพยากรป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจ จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทรัพยากรป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายธนกร นวนแป้น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ


ประกาศนายธนกร นวนแป้น มี
ประกาศนายธนกร นวนแป้น มี
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.33 Mbดาวน์โหลด: 108 ครั้ง