ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลทะเบียน ๗กฉ ๗๓๓๑ กทม เลจครุภัณฑ์ ๐๑-๖๑-๐๐๓/๒๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลทะเบียน ๗กฉ ๗๓๓๑ กทม เลจครุภัณฑ์ ๐๑-๖๑-๐๐๓/๒๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่งที่ ๑๐ ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลทะเบียน ๗กฉ ๗๓๓๑ กทม เลจครุภัณฑ์ ๐๑-๖๑-๐๐๓/๒๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ หจก.พรพรานไทร์ แอนด์ เซอร์วิส(สำนักงานใหญ่)

เอกสารแนบ


CCI_000008
CCI_000008
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.30 Mbดาวน์โหลด: 114 ครั้ง