ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เวทีและเต๊นท์ ในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เวทีและเต๊นท์ ในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างตกแต่งสถานที่ เวทีและเต๊นท์ ในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้านวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และวันป่าชายเลนโลก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ นายเมฆินทร์ คำมา โดยเสนอราตาเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ


จ้างเช่าเวที
จ้างเช่าเวที
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.33 Mbดาวน์โหลด: 88 ครั้ง