ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนโครงกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนโครงกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ได้รับการคัดเลือกในการจ้างเหมาเตรียมพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน (ถาง เก็บริบ ทำหลักและปักหมายแนว) เนื้อที่ 2.97 ไร่  จำนวน 1 รายการ ได้แก่ นายเจริญ หยังหลัง(ให้บริการ) โดยเสนอราตาเป็นเงินทั้งสิ้น 8,199.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ


2
2
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.33 Mbดาวน์โหลด: 98 ครั้ง