ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (สตูล) เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (สตูล)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (สตูล) เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (สตูล)
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลด

auction_05
ประเภทไฟล์ : .rar ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 356