ทรงพระเจริญ
วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

วันเด็ก...โรงเรียนพัฒนศาสตร์มูลนิธิ อ.สะเดา จ.สงขลา ปลูกป่าชายเลน
วันเด็ก...โรงเรียนพัฒนศาสตร์มูลนิธิ อ.สะเดา จ.สงขลา ปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (ทุ่งหว้า สตูล) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ร่วมกับชุมชนการท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้บ้านท่าข้ามควาย ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนศาสตร์มูลนิธิ อ.สะเดา จ.สงขลา จัดโครงการทัศนศึกษา ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ป่าชายเลน แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนตอนที่ 1 จังหวัดสตูล ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  134  คน 

ภาพประกอบ