ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

เยาวชนรุ่นเยาว์เรียนรู้โลกกว้าง...ป่าชายเลำมะลัง
เยาวชนรุ่นเยาว์เรียนรู้โลกกว้าง...ป่าชายเลำมะลัง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา อ.ควนโดน จ.สตูล  จำนวน 87 คน ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน  โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน  เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียน และสามารถนำสิ่งที่ได้รับฟังมาสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองต่อไป พร้อมทั้งสัมผัสสถานที่จริงตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ณ บริเวณพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยมี นายอับดุลลอฮ์  อาเก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา เป็นประธาน

ภาพประกอบ