ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

โครงการกลเรือจิตอาสาปลูกป่าชายเลน บ้านตำมะลังเหนือ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล
โครงการกลเรือจิตอาสาปลูกป่าชายเลน บ้านตำมะลังเหนือ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสตูล จำนวน 90 คน ในการจัดกิจกรรมโครงการกลเรือจิตอาสาปลูกป่าชายเลน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนในการปลูกป่าชายเลน และร่วมกันปลูกป่าชายเลน  เนื้อที่ 1.5 ไร่  ณ บริเวณบ้านตำมะลังเหนือ ท้องที่หมู่ที่ 2 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยใช้กล้าโกงกางใบเล็ก จำนวน 800 กล้า เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ภาพประกอบ