ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

ปฏิบัติการรื้อถอน ตามมาตรา 25 เเห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนเเห่งชาติ พ.ศ. 2507อ.ละงู จ.สตูล
ปฏิบัติการรื้อถอน ตามมาตรา 25 เเห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนเเห่งชาติ พ.ศ. 2507อ.ละงู จ.สตูล

              เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ 1  ที่ 100/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูลสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติการรื้อถอนตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 โดยการทลายคันดินบ่อเลี้ยงกุ้ง ตามสัญญาจ้าง เนื้อที่ 15-0-89 ไร่  ท้องที่บ้านทุ่งเสม็ด หมู่ที่ 11 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ภาพประกอบ