ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

ศบปล.ตรัง สทช.7 สนธิกำลังปฎิบัติการเพิ่มและฟื้นูป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดตรัง
ศบปล.ตรัง สทช.7 สนธิกำลังปฎิบัติการเพิ่มและฟื้นูป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดตรัง

        วันที่ 15 กันยายน 2563  สทช.7 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตรัง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน ท้องที่ บ้านป่าเต  หมู่ที่ 4 ต.วังวน อ.กันตังจ.ตรัง สภา พพื้นที่มีการขุดยกคันดินเป็นสระน้ำ จำนวน 2 บ่อ มีการปลูกปาล์มน้ำมันและมะพร้าวตามแนวคันดินและตามแนวเขตของแปลงพื้นที่มีการกานไม้  เพื่อให้ยืนต้นตาย และตัดฟันไม้ไม้ป่าชายเลน และมีการปลูกผลอาสิน ได้แก่ 
        1. ปาล์มน้ำมัน อายุประมาณ 2-3 ปี จำนวน 4 ต้น
        2. ปาล์มน้ำมัน อายุประมาณ 6 เดือน จำนวน 48 ต้น  
        3. มะพร้าว  อายุประมาณ 7-8 ปี จำนวน 1 ต้น  
        จนท. ตรวจวัด และคำนวณเนื้อที่ได้ 11-3-50 ไร่ จากการตรวจสอบกับแผนที่แล้วอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า ทั้งแปลง และอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530,  วันที่ 22 สิงหาคม 2543  และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 และได้มอบเรื่องราวให้ นายอำพล จันทร์เทพ  ผู้อำนวยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตรัง  รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรกันตัง เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
        

ภาพประกอบ