ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. สทช.7 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ จ.สตูล
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. สทช.7 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ จ.สตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. สทช.7 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้านสาธารณสุข โดยมีนายดนุช นาคสง่า ปลัดอาวุโส อำเภอละงู กล่าวเปิดกิจกรรม และนายการัณต์ หมันหย่อง ผู้อำนวยการ รพ.สต.แหลมสน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ทั้งนี้กลุ่มจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมพัฒนาพื้นที่ และเก็บขยะบริเวณชุมชนบ้านบุโบย ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และลดปริมาณขยะที่จะลงสู่ทะเล ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนบ้านบุโบย อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวม 150 คน ขยะที่เก็บได้ จำนวน น้ำหนัก 57 กิโลกรัม

 

ภาพประกอบ