ประกาศรายชื่อ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมือง จ.สตูล

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สทช.7 รน่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมือง จ.สตูล

อ่านต่อ
สทช.7 ร่วมเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลและชายฝั่ง จ.สตูล

วันที่ 22 กันยายน 2565 สทช.7 ร่วมเฝ้าระวังการกระทำ..

สทช.7 ร่วมตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ณ ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา จ.สตูล

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สทช.7 ร่วมตรวจคัดกรองนักท่อ..