แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

สทช.7 ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สทช.7 ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่านต่อ
คัดกรองนักท่องเที่ยว ณ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สทช.7 ร่วมกับหน่วยงานที่เก..

สทช.7 ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน แก้ปญหาขยะ อ.สิเกา จ.ตรัง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สทช.7 ร่วมกับนายกองค์การบริ..