แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและจัดระเบียบเรือ ณ ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สทช.7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและจัดระเบียบเรือ ณ ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

อ่านต่อ
ศอทล.สตูล ตรวจตรา อำนวยความสะดวก บริเวณท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา จ.สตูล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเ..

ศอปล.24 เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลและชายฝั่ง จ.สตูล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศอปล.24 เฝ้าระวังการกระทำผิ..

สทช.7 เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลและชายฝั่ง จ.สตูล

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สทช.7 เฝ้าระวังการกระทำผิดก..

สทช.7 ร่วมบูรณาการตรวจความมั่นคงท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สทช.7 ร่วมบูรณาการตรวจความม..

สทช.7 ร่วมตรวจสอบการกระทำผิดทางทะเล จังหวัดสตูล

วันที่ 11 พ.ค..65 สทช.7 ร่วมตรวจสอบการกระทำผิดทางท..