แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ภายใต้งานสนับสนุนโครงการชุมชนชายฝั่ง ณ บริเวณบ้านหาดทรายยาวหมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันที่ 30 ก.ค. 59 เวลา 08.30-12.00 น. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตันหยงโป โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว โรงเรียนตาดีกาตันหยงโป วิทยาลัยชุมชน..

อ่านต่อ