สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประโยชน์พืชสมุนไพรป่าชายเลน

วีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาธิตการใช้ประโยชน์พื้ชสมุนไพรป่าชายเลนซึ่งได้จาการศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดข้อมูลวิธีการผลิต และสรพพคุณ

อ่านต่อ