สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 จัดประชุมรับฟังสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสตูล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สทช.7 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรฯ จัดประชุมรับฟังสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสตูล

อ่านต่อ
สทช.7 ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองขุด จัดอบรมโครงการคลองสวยน้ำใส

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สทช.7 ร่วมกับเทศบาลตำบลคลอง..

‘‘รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน'' สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สทช.7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี..

ศอปล.26 ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศอปล.26 ปลูกป่าชายเลน เนื่อ..

สทช.7 ปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สทช.7 ปลูกป่าชายเลนเนื่องใน..

ศอปล.24 ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศอปล.24 ปลูกป่าชายเลน เนื่อ..

ศบปล.สตูล ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศบปล.สตูล ปลูกป่าชายเลน เนื..