แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดตรัง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป่าในเมือง คลองปลักเบน บ้านโคกออก หมู่ที่ ๘ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดตรัง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป่าในเมือง คลอ..

การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือยาง 08 ด้วยวิธีปร..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลแล..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเ..