ทรงพระเจริญ
วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือยาง 08 ด้วยวิธีปร..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลแล..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานรื้อถอนทำลายผลอาสินในพ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานรื..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติ..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำควา..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานสนับสนุนงา..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชน..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อ..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลร..