สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือยาง 08 ด้วยวิธีปร..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลแล..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานรื้อถอนทำลายผลอาสินในพ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานรื..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติ..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำควา..