สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานรื้อถอนทำลายผลอาสินในพื้นที่บุกรุก ท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานรื้อถอนทำลายผลอาสินในพื้นที่บุกรุก ท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติ..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำควา..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานสนับสนุนงา..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชน..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อ..

สบทช.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลร..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปลูกป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดส..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนโครงกิจกรรมก..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เวทีและเต๊นท์ ในการดำเนินงาน..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1..