แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (อ่าวลึก กระบี่) เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาดในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (อ่าวลึก กระบี่) เลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และกำหนดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมขายทอดต..

อ่านต่อ
ประกาศสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (คลองท่อม กระบี่) เรื่อง การขา..

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาดในวันที่ 28 กันย..

ประกาศสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 29 (ลันตา กระบี่) เรื่อง การขายทอ..

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาดในวันที่ 27 กันย..

ประกาศสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมืองกระบี่) เรื่อง การขายทอด..

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาดในวันที่ 22 กันย..